Cách thay đổi kích thước các nút caption trong Windows 10

Trong Windows 10, bạn có thể thay đổi kích thước của các nút caption (nút thu nhỏ, tối đa, đóng cửa sổ ở góc trên bên phải màn hình) thành nhỏ hoặc lớn hơn.

Sử dụng các nút caption lớn hơn cũng sẽ làm tăng chiều cao của thanh tiêu đề.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi kích thước của nút caption và chiều cao của thanh tiêu đề trong Windows 10.

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các nút caption cho ứng dụng Store và bất kỳ giao diện người dùng hiện đại nào (ví dụ: Settings).

Ví dụ: Kích thước mặc định và lớn hơn của các nút caption

Kích thước mặc định của các nút caption
Kích thước mặc định của các nút caption
Kích thước lớn hơn của các nút caption
Kích thước lớn hơn của các nút caption

Đây là cách thực hiện:

1. Mở Registry Editor (regedit.exe).

2. Điều hướng đến key bên dưới trong bảng điều khiển bên trái của Registry Editor.

HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktopWindowMetrics
Điều hướng đến key bên này trong bảng điều khiển bên trái của Registry Editor
Điều hướng đến key bên này trong bảng điều khiển bên trái của Registry Editor

3. Trong bảng điều khiển bên phải của key WindowsMetrics, nhấp đúp vào giá trị chuỗi CaptionHeight để sửa đổi nó.

4. Nhập một giá trị trong khoảng từ -120 (cho kích thước nút nhỏ hơn) đến -1500 (cho kích thước nút lớn hơn), tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm và nhấn OK.

Lưu ý: -330 là giá trị mặc định.

Sử dụng công thức sau để tính giá trị cần nhập: -15 x kích thước bạn muốn (tính bằng pixel).

Ví dụ: -15 x 22 = -330

Nhập một giá trị trong khoảng từ -120 đến -1500
Nhập một giá trị trong khoảng từ -120 đến -1500

5. Sau khi hoàn tất, hãy đóng Registry Editor.

6. Đăng xuất và đăng nhập lại để áp dụng các thay đổi.

Tham khảo thêm: Cách tự tạo nút Start theo ý muốn.

Add Comment